Blog


ON OUR BLOG
09 มี.ค.
"ไม่มี Keyword ไม่มีตัวตนบนโลกออนไลน์"

มีเว็บไซต์จำนวนมากที่เปิดขึ้นมาแล้ว อาจไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องมาจากข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ไม่มี "Keyword" หรือ "คำหลัก" ที่จะเชื่อมโยงผู้เข้าชมมายังเว็บไซต์ของท่านได้  และมีความสำคัญจนเทียบได้ว่า"ไม่มี Keyword  ไม่มีตัวตนบนโลกออนไลน์"

 "Keyword" หรือ "คำหลัก" คือ คำที่เป็นหลักในเนื้อหาเว็บไซต์  ที่เว็บมาสเตอร์เป็นผู้กำหนด  หรือคำค้นที่ลูกค้าต้องการใช้ในการค้นหาเว็บไซต์ที่่เกี่ยวข้องบน Search Engine ต่าง ๆ แต่ไม่ว่าจะเป็น Keyword ที่เว็บมาสเตอร์กำหนด หรือลูกค้าใช้ค้นหา ย่อมต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงมาถึงเนื้อหาเรื่องเดียวกันได้

    หลักการเลือก Keyword ที่ดี Keyword ที่ดีจะต้องบอกได้ว่า "ตัวเราเป็นใคร" การเลือกใช้ Keyword จะต้องสามารถระบุตัวตนและสรุปออกมาสื่อให้ผู้ค้นหาเข้าใจ  โดยสามารถดู Keyword ได้จากประเภทธุรกิจที่ทำ  จุดเด่นของสินค้าหรือบริการ และทราบว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นใคร  แล้วกำหนดเอาความโดดเด่นเหล่านั้นมาใช้เป็น Keywordเมื่อได้ Keyword ที่ตรงตามความต้องการแล้ว ให้นำ Keyword เหล่านี้ ไปเพิ่มในเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ ในส่วนต่าง ๆ เช่น

  •   ชื่อของหน้าเว็บไซต์ (Title Tag)
  •   ชื่อ URL
  •   ชื่อบทความ/หัวข้อเรื่อง
  •   เนื้อหาบทความ
  •   ใช้เป็นคำหลักในการสร้างลิงค์เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง